logo-eu logo-mgrt logo-sps

Investicija v visokoproduktivni obdelovalni center in vzpostavitev nove poslovne enote

Podjetje BLUBIT d.o.o. je sredstva za izvajanje operacije “Investicija v visokoproduktivni obdelovalni center in vzpostavitev nove poslovne enote” pridobilo preko javnega razpisa “Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih - BIZI NOO”.

Namen in cilj razpisa je spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih z namenom:

  • Pozitivnega učinka na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
  • Ohranjanja oz. povečevanja zaposlenih,
  • Varstva okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.

Predmet projekta je vzpostavitev nove poslovne enote V Ilirski Bistrici in investicija v nakup stroja “Delovni center CONCEPT 4020”.

Javni razpis financira EU v okviru Instrumenta za okrevanje “Next generation” (Sklad za okrevanje in odpornost, https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti ). Iz naslova finančne podpore bo projekt sofinanciran v skupni višini največ do 160.000,00 EUR.

Naložbo financira “Evropska unija - Next generation EU”.