logo_spirit logo_mgrt logo_eu

Uspešna kandidatura podjetja na razpisu “Procesne izboljšave 2017-2018”

Naziv operacije: Prenova poslovnih procesov podjetja

Namen operacije: Namen operacije je prenoviti in formalizirati vse ključne poslovne procese podjetja ter posledično optimizirati način dela vseh zaposlenih v podjetju. Z bolj natančno definiranimi procesi bomo skrajšali čas izvedbe projektov in posledično povečali našo učinkovitost ter konkurenčnost.

Financiranje operacije: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.