logo-eu logo-mgrt logo-sps

USPEŠNA KANDIDATURA PODJETJA NA RAZPISU “P4D-C19 - SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP”

Naziv operacije: Digitalna transformacija podjetja Blubit d.o.o.

Kratek opis operacije in njeni cilji: Cilj digitalne transformacije podjetja Blubit je digitalno preobraziti procese, opremo in zaposlene ter vzpostaviti digitalno kulturo in digitalno voditeljstvo v podjetju. Na ta način bomo lahko konkurenčni v prihajajoči digitalni dobi. Trenutna kriza Covid-19 je vplivala na naše poslovanje, s tem pa tudi na naše zavedanje o pomembnosti vpeljave novih načinov dela zaradi omejevalnih ukrepov Covid-19. Tako v sklopu operacije predvidevamo aktivnosti za omogočanje neprekinjenega poslovanja in dela na daljavo. Podjetje ima izdelano digitalno strategijo, v okviru katere imamo dolgoročno načrtovan razvoj novega digitalnega poslovnega modela - digitalne platforma za povezovanje strank in dobaviteljev, ki ponujajo razvoj inovativnih rešitev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.