S stranjo upravlja:

Blubit d.o.o.
Jalnova ulica 70
1000 Ljubljana

e-mail: info@blubit.si
telefon: +386 1 601 01 65

Leto objave: 2021

Izvajalec in oblikovanje:

ERPIUM d.o.o. (www.erpium.com)